Medicinska Fakultenen.

Medicinska Fakultenen.
Helsingfors Universitets Medicinska Fakultet Har SoM Uppgift at Erbjuda Grund-OchPåbygnadsutbildingi Medicin Och BedririvaHögklassigforskning。
Helsingfors Universitets Medicinska Fakultet Har SoM Uppgift at Erbjuda Grund-OchPåbygnadsutbildingi Medicin Och BedririvaHögklassigforskning。

Framtidsfaktorer.

Fakultenen utbildar专家inommhälsovården,dvs.Läkare,tandläkare,psykologer och logopeder samt magistrar i plactricell medicin。Förutomatt fikvisar och Bedriver forskningärden enviktigerementOrganization InomHälso-ochsjukvårdenoch deltarocksåi diskussionen ometiskafrågor。Medicinska FakultenÄrendel av Akademiskt Medicincentrum Helsingfors(Amch)。