Juridiskafakulteten

阿库图尔特
连门市
frrrätáts ochrätvis

Juridiska fakutetens gundlägande uppgifteraratproduceahgkvalitivVi unbildar kunnigaochest ansvarskänandejuridiska专家frdennationellaoUtöverutbildningsprotocleorenskapersskarigorglandeGallandeGlobalising、数译ochhallbarutcling

ishallet

Fakultetenpverkarsamhallet通过sinagundläggandeupifter:juridiskskskningochutbildningavUttierade老友erenviktig resursfrfkultetenFakulteten har代表团sombestårav代理erfr de viktigaste intresegupernaFakultetensextera medelsakffningerbydandeo