Välj öppet材料alltid om det är möjligt。En öppet tillgänglig kursbok kan användas av En större团体学生。Om du använder öppet tillgängliga kursböcker hamnar du inte i en situation där antalet samtidiga användare av e-material är begränsat eller där exemplaren av boken tar slut på biblioteket。

ÖppnaKursböckerKanDessutomAnvändasPåStansävenutanUniversitetetsAnvändarnamn。DITTEGETLäromedelKanFåZhed Publik Om du Publicerar Det Open Access。

Helda打开书赫尔辛基大学出版社är tjänster vid Helsingfors universitet som lämpar sig för一直到pubera läroböcker。

På Moodle kan du lägga在egna eller andras材料som du har användningsrättigheter till。

Det Finns Mycket FrittTillgängligtkursmaterialpånätetsom du KanAnvändaionimin underning。我是Bibliotekets指南Opetuksen Tuki.Hittar du tips på böcker som är fritt tillgängliga。

我将访问哈尔lärare med visa användningsvillkor rätt att använda även avgiftsbelagda material som biblioteket har anskaffat:

 • Med Kopiostos许可får läraren lägga在på en sluten kursplatform (t.ex。Moodle) skannade utdrag ur tryckta publlikationer såsom inhemska och utländska böcker och tidskrifter。Kolla licensvillkoren paKopiostos webbplats.
 • LärarenFårLäggaut材料Pånslutenkursplattformfrånfleraavgiftsbelagdakällorsom bibliotekar har anskaffatom kursens deltagareärstuiteer vid helsingfors Universitet。TillåtnaAnvändningssättBörAlltidKontrollerasiAnvändningsvillkorenFörMatchseet。OM duärSönkerPåHurdStuSka TolkaAnvändningsvillkorenFörEttLäromedel,Kontakta Biblioteke通过电子邮件:e -[在]helsinki.fi库
 • Nar du落伍者,直到在平直的我larmiljon直到en e-bok埃勒en e-artikel som得以har anskaffat anvand garna en proxylank som fungerar ocksa pa distans sa att落水洞de som studerar och arbetar hemifran菅直人oppna lanken。Skapa en distanslänk genom att lägga直到地址(http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=.) före den egentliga address until materialet。

NärMyMansemedierarÖppnaLäromedelKanManTillämpaT.ex.联合国科教备定定义AVÖPPNAIMITEDALÄRRESERER(OER,开放式教育资源):“开放式教育资源是在公共领域的教学,学习或研究资料或通过知识产权许可证发布,允许免费使用,适应和分配。”(Källa:教科文组织,2016)

启发联合国教科文组织的定义är öppna läromedel material som fritt kan användas inom undervisning, lärande eller forskning, t.ex。Kurser, videor, böcker, artiklar uppgiftspaket。De är antingen upphovsrättsligt fria eller med en som tillåter fri användning, bearbetling and springingav materialet。

安南模型är 5R-modellen av amerikanen David Wiley som har utvecklat öppna läromedel。保留,修改,混音,重用,再分配。Grundtanken bakom modellen är att det finns olika skeden i användningen och utnyttjandet av öppna läromedel在vilka materialet utvecklas vidare下。

OM Du Vill DelaDinaLäromedelÖppetLönardetSigAttVäljaEnLämplig许多。Bekanta Dig Med Med Disiering I书目指南直到开放存取出版(PÅFINSKAOCHPÅNENGESKA)。

Instuktionerför低估芬兰信息中心杜坎塔hänsyn到upphovsrätten när杜gör läromedel öppet tillgängliga。

ocksåifrågaomÖppnaLäromedelKanManAnvändaolika rightentgranskningsProcesser。

När du utvärderar öppna läromedel fäst uppmärksamhet vid följande:

 1. 你的材料是什么?
 2. Finns Det Information OMANVÄNDNINGSVILLKORENOCH OM EN EVENUELL LINES?
 3. Närhar matcherset reviarats senast ochÄrdetppdaterat?
 4. HurdantÄrMaterialet AttAnvändaoch hur effektivtÄretförsitt myfte?

Det finns många fördelar med att göra sina egna läromedel öppet tillgängliga。

 • Öppna läromedel är tillgängliga för student enterna under hela lärandeprocessen, även after att kursen har slutat。
 • 它是公共的läromedel开放获取,它是andra rätten att använda och vidareutveckla materialet。她一直到萨马betsformer和du annars inskull ha tänkt på。
 • 开放式访问募集意见GördoctsåMöjligtFörstuteareratutvecklaLärandeuppgifterna。
 • LärareOMIntervisar i Samma Kurs Kan Utnyttja de Materional Som Kollegan Har Publicerat Open Access。ÖppnaLäromedelKanVala直到NYTTA直到ExempelFörennnyblineLärareSomHålleren Grundkurs。
 • Open access-material är också flexbelt användbara i distansstuder utan universitetets användarnamn。
 • NärMaterialetÄRFRITTILLGÄNGLIGTBLIR DITEMING OCH KUNNANDE SYNLIGT。OM Man Har Gjort新浪underningsmaterialÖppettillgängligaLönardetSigatt Lyfta Fram Det iMeritförteckningen。T.EX.IärarakademinsFärdighetskriterierÄRÖPPENHETENNELVENUTMÄRKTFörmågaatANVÄNDAOchUtvecklaLäromedel。我Forskningsetiska delegationensModell直到Meritförteckningrekommenderas etatNärforskare beskriver and de har Utvecklat SiN低估Och Sina Undervisningsmetoder Lyfter deiocksåframdeLäromedelSom de Har Publicerat Open Access。
 • När du själv delar med dig av ditt material uppmuntrar du också andra att göra det. Tack vare ömsesidighetsprincipen har du mer material för dina egna student。

我在kan do andvisning kan duanvändaveovemusjälvhar gjort eller cc-licensierade Videor Som Andra Har Gjort。

en del av de Videor Som Har Publicerats通过Helsingfors UniversitetUnitube-tjansterFåranvändasiiderdvisningssyfte med cc-licensen。

Du Hittar Mer信息OM ATTANVÄNDA视频I UNDERVISNINGENpåwebbpplatsen的操作