Larocentret密涅瓦

170 arbetsplatser på Brobergsterrassen där studerande kan arbeta individual och i group。

Larmiljon pa Brobergsterrassen

Lärocentret芬兰人i Pedagogiska fakultetens lokaler, på Brobergsterrassen bredvid Minervatorget。

Den här veckan (19)
Dag Byggnad Kundservice
人10.5 Stangt
是11.5 Stangt
Ons 12.5 Stangt
职权范围13.5 Stangt
Fre 14.5 Stangt
卤15.5 Stangt
儿子16.5 Stangt

密涅瓦pa Brobergsterassen

Minervafastigheten ligger på Brobergsterassen。På fastitens webbplats finns information om de olika utrymmena och till expel kontaktuppgifter till vaktmästaren。