Biblioteksenheter.

Helsingfors Universitets Bibliotek Har EnheterPåAlla Fyra Campus。inceterna har samlingar somberördeämnensom det undervisas och forskas ipåropektive校园。