Du KanLåna,FörnyaOch Reservera Tryckt Material I Alla Helsingfors Biblioteks Enheter。FöratkunnaGöradelBehöverdetetHelkakort。

Du KanSöka的信息,Uppdatera Din KontaktinformationSamtFörnyaOchReserveraMaterialfrånBiblioteketsTryCkta Samlingar ViaNätet。dubehöverbara logga在我din profilpå赫卡

MEDhjälpAV bibliotekskioskerna根杜bläddraOCH索卡我databasen赫尔卡,LASA bibliotekets licensierade电子resurser,logga在我DIN Helkaprofil OCH索卡OCH LASA digitalttillgängligaexamensarbeten索姆skrivits VID赫尔辛福斯universitet。

PåKioskdatorernaÄRDICOCHSÅMÖJLIGTATTANVÄNDAFunktionerna I DataMasen Helka,直至Exempel Kan du SparaDinaSökningarOch Hister Samt Spara Och Skicka Percoplationing Comperensination Per E-Post。

du Kan Inte SurfaPånäteteller Arbeta Med Egna FilerPåkdatorerna。

Helsingfors Universitets StuderAnde Och Personal KanAnvändaBibliotekskioskernaOchUniversitetetsAnvändarnamnFörat斯托特斯蒂姆och SIT Eget Skrivbord。

I Alla Bibliotekets Enheter Finns Ett Stort AntalAllmänttillgängligaLäsplatserOcharbetsutrymmen Som Alla Kunder KanAnvända。我是Bibliotekets Lokaler Finns PlanserFörBådeStående奥克斯坦德·奥尔德UTÖVERTORYELLALÄSPLATSERMED BORD OCH STOL HANBIBLIOTEKEOCHSÅFåtöljeroch sofforförde somvillläsaienmeravslappnadställning。

Läsplatsernaoch arbetsutrymmenaharmärktsutmunyskyltar。

En del AvläsplatsernaÄRendasttillgängligaFörHelsingforsUniversitets Studerande,Forskare Och个人。de olika zonernaharmärktsutedskyltar。

de tysta zonerna i bibliotekets opeter ochlärcenterharrödaskyltar ochäravseddaförhelt tyst arbete。我de tysta zonerna finnsfrämsttraditionellaläsplatsermed bord och stol。

EN DEL AV DE TYSTA ZONERNAMEDLÄSPLATSERÄR·埃德·蒂尔·赫尔辛福·赫尔·赫尔辛福大学(Forskare Och)个人。de olika zonernaharmärktsutedskyltar。

PåKajsahusets和RavåningFinnsen LitenTystLäsesalAvseddFörarbete uteranbärbaradodorer。I Bibliotekets Andra Tysta ZonerÄrdiTiLeTeTatt Att AttAnvändaBärbaraDrodorer。

du KanAnvändadinegenbärbaradobållabiblioteketsenupeter。Om Du Inte Har UniversitetetsAnvändarnamnKanduAnvända赫尔辛福大学UniversitetsTrådlösaNätverk赫尔辛基尼客人在DITTBELÖK下。lösenordettillanärverkäruniguest。Universitetets Studerande Och PersonalAnvändereduroam。

我是Biblioteket Finnsocksåbibliotekskioskersom Alla Kunder KanAnvända。MedHjälpvibliotekskioskerna kan dubläddraochsökaihierabasen,läsabibliotekets许可,Licensierade e-Resarser,Logga In i Din Helkaprofil OchSökaochLäsadigitalttillgängligaexperensarbetenfrånhelsingfors Universitet。du Kan Inte SurfaPånäteteller Arbeta Med Egna FilerPåkdatorerna。

DuKanGörautskrifterFrånInInGegenoch kioskdatorerna medtjänsten打印城市。

Påkioskdatorernakandugörautskriftermedhjälpavtjänsten打印in-city eller spara pdf-filer och html-sidorpåinminnessticka。

standardinställningarnaförllautskrifterärsvartvit och dubbelsidig utskrift。Om du Vill Ha TextPåendast en Sida Eller Vill Ha En Utskrift MedFärgSkaduväljaDectepithiTjänsten打印在城里。

NärduPararnågotPåNåSenminnessTickaLaddas FilenFörst直到kioskdatorns cacheminne ochförflyttassedandärifrånthor stickan ifönstretförfelfhantering(文件管理器)。CacheminnetTömsAutomatisktNärduStängerWebbläsarensFönsterEllerOm Kioskdatorn InteAnvändsPåVåMinuer。

FörstaGångenUugörenutskrift

NärduskaGöraInFörstaUtskriftMed-City,MåsteduFörstRegistrera挖赭石KöpaSaldo。

obs!Vid KioskdatorernaÄRBIDendastMöjligtTATLogga In ITjänsten打印in-CityFöratsskriva ut。därförmåsteudregradera挖ochköpasaldopåinegendor,datorplatta eller smarttelefon。

Det Finns enlänkthetjänstenblanddebokmärkensom sparats i kioskdatorernaswebbläsare。AnvisningarFör注册och hurduköpersaldo finns itjänsten。

enfilärtillgängligiitjänsten印花in-city i 48 timmar。Prisetförutskriftendebiterasnärfilen skrivits ut。

SåHärGörduFöratGöraZhiftMed-In-City

 1. KlickaPåIkonenFörutskriftiwebbläsareneller pdf阅读器。
 2. välj打印到文件。Du Kan Namnge Filen Genom Att KlickaPå文件:
 3. Skriv Filens namndärdetstår名称:och klickapå选择。GE DINA FILER NAMN OM DUTÄNKERSKRIVAUT FLERÄNNENFL,PÅSÅSättKandhållaredapåfilernanärduskrierutm。
 4. Välj打印。Filen Sparas I en MapMAPO SOM外汇下载。
 5. Logga I在ITjänsten打印城市。Det Finns enlänkthetjänstenblanddebokmärkensom sparats i kioskdatorernaswebbläsare。
 6. Ladda UPP Filerna Som Ska Skrivas UT EnvigtAnvisningarna.我是tjänsten。
 7. Hämtainutskriftvid in-city-apparat du Valt。

att spara sin filpåenminnessticka

 1. Ladda Ned Den PDF-Fil Du Vill Spara Genom Att KlickaPå下载。
 2. För在DIN MINNESSTICKA I DATORNS USB-PORT。en del avkioskdatorernaÄrutractademed Usb-förlängningskablar(kajsahuset)och i vissa dodorer finns usb-portarnapåvänstrasidan avskärmen(Mejlans,Gumtäkt,vik)。
 3. ÖppnaFilhanteraren(文件管理器)。
 4. ÖppnaMappen下载。
 5. kontrollera att din minnessticka syns我放置 - Listan TillTightvänster。
 6. KlickaPåinfil,dra den to namnetpåinminnessticka ochsläpp。Filen SparasPåMinnesstickan。
 7. Efter Att Du Har Sparat DIN FIL KAN DU KLICKAPÅIKONENBREDVID NAMNETPÅMINNEYTICKANFÖRATTTAUTENPÅETTSÄKETSÄTT。

Om du Inte Harsingfors UniversitetsAnvändarnamnKanduAnvändaTjänsten打印in-CityFöratKopiera Och Skanna。MedHjälpavtjänstenkan dusjälvLaddasaldoförutskrifter,Kopiering Och Skanning。

PåkajsahusetssjättevåningFinnsEttTillgängligtarbetsrum(6042)。arbetsrummetäriförsta手avsettförkundersomanvänderrullstol ochförarbetestående。Rummet Kan Inte Bokas。

IBERETSRUMMET FINNSLÄS-OCHarbetsplatserför1-4人员ochtvåelbordvarshöjdlättkananapassas。

Kajsahusets Mikrofiche Och-FilmsläsareFinnsPåfjärdeVåningen(朗姆酒4044)。Linserna到MikrofilmsläsarnaFårdufrånKundtjänstenPåTredjeVåningen,DITTBIBLIOTEKSKORTLÄMNARUOM裤。

Kunder SOM InteHör到赫尔辛福大学康瑞维拉·米卡伦IREN I KajsahusetsKundtjänsteller每e-postpåkirjasto@helsinki.fi.

Helsingfors Universitets StuderAnde Och Personal Kan Reservera Utrustningen I SpecialarbetsRummen I Office365-Kalendern。MikrofilmsläsarenIOffice365-Kalendern:

 • Kaisa-talo,Microfilm读卡器和扫描仪,4044