Samarbete

Farmaceutiska fakulteten vill ställa forskningsresultatoch新浪专家kunskap直到samhällets förfogande på bästa möjliga sätt。Samarbete och interaktion med aktörer inom området främjar också det finska samhällets konkurrenskraft och välfärd。

在这里输入样例:Kontinuerligt samarbete samt kontakter mellan fakulteten真主安拉inressegrupper inom området skapar en utmärkt grund för utveckla forskningen utbildningen i farmaci。