om fakulteten.

LäkemedelsforskningPåInternationellToppnivå,Högklassig在och intensivt samarbete med arbetslivet i envälfungerandekombination

Läkemedelsforskningsprachmet药物重建计划SammanförMångvetenskapligaforskningsgrupper InomläkemedelsforskningochStöderUtveckling,专利och Kommersialisering AvNyaLäkemedel。DRP-Programmet Omfattar Flera Avdelningar Och Sammanlagt MerÄn35Forskningsgrupper Och 220 Forskare。

Fakultenen Koordinerar eTTRIKSOMFATTANDESamarbetsnätverkForskning,芬迈卡,Som Grundades 2019.FINPHARMA HAR SOMMålatt utveckla nya medicinska behandlingar genom att Kombinera sakunskap Inommedicin,Neurovetenskaper ochVeterinärmedicin。

UTBildningArna i Farmaci SvararUtmärktPå仲裁者

Frånfakultenutexamineras专家,Forskare ochleareförolika sektorer inomläkemedelsutvecklingochhälso-ochsjukvården。UtbildningArna i Farmaci SvararUtmärktPåarbetslivets Behov Och Utexaminerade stuiteerHarlättatt hitta arbete。Årligenutexamineras i medeltal 150 farmaceuter,50座艺术家och 15 farmacie doktorer。

fakultenenutgörsavavdelningenförfarmaceutiska biovetenskaper,Avdelningenförfourfaceutisk kemi och teknologi och avdelningenförfarmakologi och farmakoterapi。