ansökom docentur

Universitetet Kan Bevilja Titeln Docent Till enIngåendeKunskaperPåSiteEgetområde,Som Genom Publikationer EllerPåAnnatSättInFörmåga直到Självständigtforsknite och som har上帝undervisningsförmåga。Att Beviljas Titeln DocentInnebärInte Att ManIngårEttNställningsförhållandeMedUniversiteTet。

Farmaceutiskafakultenförutsätteratt at den somansökeromencenturutövernenghadänddoktorsavhandlingävanhandävanhar和rapublikationer。Publikationerna Ska Vara InomOmrådetFörCocenturenOch Deras Omfattning Och Vetenskapliga Betydelse Ska Motsvara Ytterligare en Doktorsavhandling Av God Kvalitet。