dringarip-ansokan

agingsleden to Pf-utbildningformsexamen(Pf-ansökan)2021kandoutexamen osokam studieratt untilistudier antingeni Pf-anskanellihuvandanskanFrån och med 2022 kommer de som haravlagt农场acetexamenatkunna ans

Pf-anskanfrnyass顶多dar sigvitviktade medelvitsordetfrån avskafas antagningskn sm grundar sig pådet viktade medelvitsordetDetta inbärattagningeniPf-anskanskerensluthurvalsprevtgenomforsoch innehåletfattashsten2021

dringargallergnnu原创2021学生antagningengrundernaoskningsanvisningarnaiStudieinfoUppgifterna mansökan2021公开赛hösten2020

Tilläggsinformatio:

studera@helsinki.fi