Nyhetsbrev
您的邮箱是få Helsingfors universitets viktigaste ?Hålla dig à jour med vad som händer på de olika campusen, i Tankehörnan我赫尔辛基Think公司?Prenumerera på våra nyhetsbrev och håll挖upppdaterad !
ThinkLetter

赫尔辛基国际大学医学院,engelskspråkiga nyhetsbrev ThinkLetter får du vetenskapsnyheter direkt i din e-post。杜菅直人bestalla ett allmant nyhetsbrev som innehaller de viktigaste och intressantaste vetenskapsnyheterna弗兰olika vetenskapsomraden埃勒valja乏味的瓦拉有限元amnesspecifika nyhetsbrev: hallbar utveckling, halsa, utbildning,侦破诺蒂斯卡valfardssamhallet, datavetenskap。Nyhetsbreven publiceras några gånger om året。

依例på tematiska nyhetsbreven:数据科学、教育、健康、北欧福利、可持续性、气候

Aleksanteri新闻

(Pa engelska)

universsellt - universitetsnyheter på svenska

瑞典的Nyheter om den svenska och tvåspråkiga verksamheten vid Helsingfors universitet cirka 5-6 gånger om året。

为Alumner ThnikLetter

Nyhetsbrev med universitetsnyheter och evenemang för alumner skickas 10 gånger per år på finska och svenska samt sex gånger per år på engelska。ThinkLetter校友får man genom att registrera sig som校友。