Studentservicen

PåGrundAv Coronavirussitumenten Fungeging HuvudsakligenPåStansans。Du Hittar ServicePunkternass Information Nedan。

Följ meddelanden från牛津大学。Följ också aktivt med sidan冠状病毒och studiernai instrktioner för studerande ochaktuellt omcoronavirusläget.pa universitetets webbsida

***

StudentservicenBetjänarAlla StuderAnde Vid Universitetet。I CheaseServicen IKajsahusetSköterduEnkeltärenden索姆兰省埃斯曼普尔Läsårsanmälanelleradressändringi samband med eldbiblioteksbesök。Följande服务FåsPåLlaServiceställen(Gumtäkt,kajsahuset,mejlans,vik):

Narservicestallena(Brabergsterassen,Forsthuset,Gumtäkt,克朗ohagen,Mejlans,Porthania Och Vik)ÄR专业/埃尔·埃尔·弗莱特·佛罗里达州奥赫·erbjuderstudievägledningom yemier och experenting vid den fakulten。OmDittärendeKräverGrundligareUtredning,Kan Du Reservera TID GenomLänkenSomdu Hittar Bredvid de OlikaServiceställenasKontaktuppgifterPådubera

Vid sidan om rådgivning på platts kan du också kontakta rådgivningen每e-post på närservicepunkternas student- epostaddress samt每telefon在telefontiderna下。För att underlätta每电子邮件服务,upge i ditt meddelandfullständiga namn samt ditt studerandenummer vid HU (eller ditt födelsedatum) samt telefonnummer, eller använd在赫尔辛基。fi e-postadress。

FörutomServicensBetjäningställenFåruRådgivningÄvenfrånFöljandeStällen:

Studentinformation我Kajsahuset

学生信息I.kajsahusetBetjänar I följande ärenden: läsårsanmälan, namn- och adressändringar, officiella studeprestationsutdrag, intyg för resebiljetter till studerandepris samt rådgivning angående studentförmåner och inskrivning vid universitet。

kontaktuppgifter:

Huvudbibliotekets entréplanet av Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
PB 53, 00014赫尔辛福斯大学
studentinfo@helsinki.fi

Oppettider:

Kundservicen.基于“增大化现实”技术stangd tillsvidare

Chattjänsten.基于“增大化现实”技术oppen

 • 马kl 11 - 15号的。

Undantag:

 • Onsdag 5.5。är聊天öppen 11-12

Du kommer till chatten då den är öppen via en länk till höger på den här sidan。Andra tider finns det istället ett kontaktformulär på samma ställe。

Telefonservice
学生信息是通过电话服务提供的。

Studentservicen我Kronohagen

FakultetsSpecifikStudierådgiving:Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan。
 • Du KanLämna藏匿者我Postfack Nummer 70(CheastServicen,Kronohagen)我Svenska社会 - ochkommunalhögskolansanula下byggnadensÖPPetter。

kontaktuppgifter:

Svenska Social-OchKommunalhögskolan,Snellmansgatan 12,IngångFrånyrjö-koskinens Gata
PB 16,00014 Helsingfors Universitet
电话。02941 22221.
kruununhaka-student@helsinki.fi.

Hur Kontaktar du Steuteervicen在undandagssitumenten下?

Förändringar i våra service från och med måndagen 16.3.2020:

 • 所有Studierådgiving溜冰者每e-post eller telefon。Om du Har Bokat Tid Tid Till TightStudierådgivning,VänligenFöljMedINe-post。
 • 考试患者AvhämtningspunktÄRSTängdTillsvidare。考试每篇帖子的Skickas。

Oppettider:

奥林匹克广播服务公司!Seassingervicen i KronohagenÄrStängdPåMoMmaren25.6.6.8.8.2021。I Juni Och Augusti Svarar ViPåE-Post IMånAvMöjlighet,Men Svarstiden KanVaraLängre·正常。我juli har vi intemöjlighetest besvara e-post。

Statsvetenskapliga fakulteten
Telefonservice
kl。14日至15日

AvhämtningAV考试网络(朗姆酒106)
tors kl. 15-17 (STÄNGD TILLSVIDARE)

Svenska Social-OchKommunalhögskolan
Telefonservice
kl。13 - 14日

AvhämtningAV考试网络(朗姆酒106)
tors kl. 15-17 (STÄNGD TILLSVIDARE)

Studentservicen我Gumtakt

Fakultetsspecifikrådgiving:matematisk-naturvetenskapliga fakultenen

kontaktuppgifter:

Physicum,GustafHällströmsGata2
PB 64,00014赫尔辛福大学
电话。02941 50066
kumpula-student@helsinki.fi.

På grund av coronavirussituationen är kundservicen stängd。Studentservicen i Gumtäkt betjänar每个电子邮件和电话。

Telefonservice Torsdag 12-14

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan。

奥林匹克广播服务公司!Telefonservice är stängd 28.6 -30.7.2021。Vi betjänar在hela sommaren下的e-post, men svarstiden kan eventuellt vara längre。

Studentservicen我Mejlans

rådgivning: Medicinska fakulteten

kontaktuppgifter:

Mejlans.
Biomedicum 1, 3。范。Haartmansgatan 8
PB 63,00014赫尔辛福州立网址

Brunakarr
Tandkliniken 4。范。Branakarrsvagen 9
PB 41, 00014赫尔辛福斯大学

电话。02941 26200
meilahti-student@helsinki.fi
meilahti-specialist@helsinki.fi(YrkesinriktadPåbyggnadSutbild)
meilahti-phd@helsinki.fi(doktorsutbildning)

Oppettider:

KundservicenÄRSTÄNGDTillsvidare

Telefonservice:
12 - 15人
职权范围12 - 14

undandag:telefonserviceärstängd29.4。

Seashingervicen I forsthuset.

Fakultetsspecifikrådgiving:人文斯科斯州Fakulten,Teologiska Fakultenen

kontaktuppgifter:

Forsthuset C-flygeln 3。范。,朗姆酒C305, Unionsgatan 40
PB 24,00014赫尔辛福斯大学
电话:0294122322 (humanistiska fakulteten)
电话029412699 (teologiska fakulteten)
metsatalo-student@helsinki.fi

Studierådgivningen在undandagstillståndet.

Den Personliga Kundservicen I CheaseServicen I forsthusetärstängdtillsvidare。Rådgivningmed tidsbokning gespå横向。

Du kan kontakta studentservicen每个电子邮件和每个电话在de vanliga öppethållningstiderna。

Oppettider:

Humanistiska fakulteten
Telefonservice
Månkl。14-16
TIS KL。13-15
Tors KL。9-11(OBS:EJ 13.,20盎司27.5。)

Teologiska Fakultenen.
Telefonservice
Månkl。14-16
Tors KL。9-11(OBS:EJ 13.,20盎司27.5。)

Avhamtning av examensbetyg
Stängttillsvidare,Betyget Kan Skickas每篇文章Ifall dusåÖnskar。
弗洛尔:每次帖子到metsatalo-student@helsinki.fi,Skriv I rubriken“考试网络”。

Istoreervicen I Porthania

fakultetsspecifikrådgiving:Juridiska fakulteten, också Språkcentrum

kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata)。
PB 16,00014 Helsingfors Universitet
电话。02941 24720
porthania-student@helsinki.fi

Hur Kontaktar du Steuteervicen在undandagssitumenten下?

Förändringar i servicen från måndag 16.3.2020:

 • 真主安拉mottagningar är distans (telefon/e-post/zoom) så långt som möjligt。
 • Avhämtning av examen på torsdagar stängd。我们都是分开的。

Oppettider:

Juridiska fakulteten
Telefonservice
Månkl。14-15
ons kl。11 - 12

Pa新闻undantagsservicetider: Telefonservice och rådgivning per tidsbeställning stängd 28.6-30.7.2021

Avhämtning av examensbetyg(朗姆酒106)tors kl. 15-17

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan。
 • Du kan lämna blanketter i postfack num70 (Studentservicen, Porthania) i Svenska social- och kommunalhögskolans lobby under byggnadensÖPPetter。

Studentservicen pa Brobergsterrassen

fakultetsspecifikrådgiving:pedagogiska fakultenen

kontaktuppgifter:

密涅瓦,Brobergsterrassen 5 A
PB 9,00014 Helsingfors Universitet
电话。02941 29600
siltavuori-student@helsinki.fi

Oppettider:

Telefonservice
男人kl 12 - 14
Tors KL 10-12

Avhämtning av examensbetyg i Minerva (Brobergsterrassen 5 A, rum K141d):

stangd tillsvidare

考试每篇帖子的Skickas。

在正常情况下,在studierådgivningstider som的studerande预订在sköts huvudsakligen每电话efon e-post。

Seassingervicen I Vik.

fakultetsspecifikrådgiving:生物ochmiljövetenskapligafakulten,veterinärmedicskafakulten,farmaceutiska fakulten,Agrikultur-forstvetenskapliga fookulten

kontaktuppgifter(纽约地址):

Biocentrum 1、2。范。朗姆酒2009a, Viksbågen
PB 56, 00014赫尔辛福斯大学
电话+358 2941 57600
viikki-student@helsinki.fi

Oppettider

obs。PåGrundAv CoronavirussitumenenÄRKundservicenoch考试细胞Avhämtningspunktentängda。Customerervicen I VikBetjänar每张邮政编码。

电话服务(+358 2941 57600)
12 - 15人

Telefonservice är stängd 28.6 -15.8.2021。Vi betjänar在hela sommaren下的e-post, men svarstiden kan eventuellt vara längre。

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan。obs。下undandagssitumentenärMottagningar每封信(Eller Tillsammans Med Telefon Och E-Post)。
 • CheuteService Ismådjurs-ochhästsjukhuseterbjuderrådgivningenvigtÖverenskommelse。
 • MäntsäläsproptionsdjursjukhuserbjuderrådgivningenvigtÖverenskommelse。

Sprakcentrum

Studierådgivning med bokad tid

Har du frågor om dina studer som du inte hittar svar på t.ex。i instrucktioner för studerande?我的名字是frågor Om innehållet i din examen lönar det sig attkontakta undervisningpersonalen, men Om du t.ex。Vill veta vilka kurser du forforfarande behöver eller din examensstruktur är oklar för dig, lönar det att boka tid till en studierådgivare eller utbildningplanerare som känner till ditt utbildningsprogram。Länken直到博宁根hittar du ovan。

Kom ihåg att välja ditt utbildningsprogram i menyn och berätta så noggrant som möjligt vad ditt ärende gäller。Då kan vi bättre förbereda oss inför mötet med dig!