Opiskelijan oikeusturva.

Tutkintoja Ja Opintoja Koskevien Lakien,SääntöjenJAHJeidenTarkoituksena在Turvata OpiskelijoilleyhtenäinenJATasapuolinen Tiedonsaanti,Kohtelu Ja Oikeusturva。

OpiskElijoiden oikeusturvaa OpintoihinLiittyvissäasioissaKäsitellään

oikeusturvalautakunta.

oikeusturvalautakunnantehtävänä上:

 • KäsitelläOpintosuoritustenArvostelua JaHyväksilukemispäätöksiäSekäSyventävienOpintojen Tutkielman,Lisensiaatintutkimuksen TaiVäitöstutkimuksenArvosteluaKoskevatOikaisupyynnöt。
 • Seurata TutkinnonsuoritusoikeudenMenettämistäkoskevienoikaisupyyntöjenratkaisuja tiedekunnissa Opiskelijoidenen yhdenmukaisen Kohtelun varmistamiseksi。
 • TehdäAloitteitaOpiskelijoiden OikeusturvanKehittämiseksi。
 • Antaa Lausuntoja Opiskelijoiden Ousturvaa KoskevissaKysymyksä。
 • KäsitelläMuitaSellaisia Opiskelijoiden oikeusturvaanLiittyviäKysymyksiä,JoidenKäsitelyEIyliopistolain TaiJohtosännönNojallaOleYliopiston Moiden HallintoelintenTehtävä。

Opintosuorituksiin JaHyväksilukemiseenLiittyvätongelmatilanteet

Jos Sinua在MielestäsiKohdeltuepäoikeudenmukaisestiesimerkiksi tentin arvostelussa,voit toimia seuraavasti:

 1. KysyLisätietoaTenttisuorituksestaJA Sen Arvosteluperusteista Tentin Arvostelleelta Opettajalta。Sinulla onMyösoikeuspyytääästtivastauksesinähtäväksi。
 2. Jos OleetYhätyytymätönasiArvosteluun,VoitPyytääSiihenOpettajalta Oikaisua 14PäivänKuluessaSiitä,Kun Sinulla on Ololut Mahdollisuus Saada Tentin Tulos Tietoosi。
 3. Jos OletTyytymätönOpettajanTekemänänPäätökseenSasiassa,Voit Valittaa Edelleen 14PäivänKuluessayliopiston oikeusturvalautakunnalle,JokaKäsitteleeOpintosuorituksia Koskevat Oikaisut。Katso Alla Olevan Kappaleen Ohjeet KirjallisenOikaisupyynnönJättämisestä。

MikäliOleetTyytymätönOpintojenHyväksilukemistoKoskevaanPäätökseen,VoitPyytääSiihenOikaisuaensiksiPäätöksenTekijältäJAjälkeenOikeusturvalautakunnaltaYlläOlevienKohtien2. JA 3. Mukaisesti。

Tutkielman Arvostelun Oikaisuvaatimus.

Jos OletTyytymätönSyventävienOpintojen Tutkielman,LisensiaatintutkimuksenTaiVäitöstutkimuksenArvosteluun,Saat Vaatia Siihen Oikaisua Kirjallisesti Oikeusturvalautakunnalta14PäivänKuluessaArvostelupäätöksenTiedoksisisaannista。MääaikaaLaskettaessaTiedoksisisaantipäivääei oteta lukuun。Vastaan​​ottajan Katsotaan Saaneen AsiaSta TiedonSeitsemäntenäpäivänäKirjeenLähettämisestä,JolleiMuutaNäytetä。SähköisestiTiedoksiannettaessaAsiakirja Katsotaan Annetun TieoksiKolmantenaPäivänäViestinLähettämisestä,JolleiMuutaNäytetä。LähettämispäivääääääääääälaketaMukaan。

Oikaisupyyntötehdään赫尔辛因yliopiston oikeusturvalautakunnalle:

Postiosoite:Arkisto Ja Kirjaamo,PL 4,00014赫尔辛因yliopisto
hy-arkki@helsinki.fi.
käyntiosoite:yliopistonkatu 3,3. krs
Aukioloaika:Arkisin Klo 10.00-14.00

Oikaisupyyntötehdäänkirjallisestijasiinä在ilmoitettava上:

 1. Päätös,JohonPyydetäänOikaisua
 2. MillaistaOikaisuaPäätökseenVaaditaan
 3. Perusteet,Joilla Oikaisua Vaaditaan
 4. SelvitysPäätöksenTiedoksisaanninAjankohdasta,MikäliOikaisuvaatimusohjeessailmoitettu Ajankohta Riitautetaan
 5. Oikaisua Hakevan Nimi Ja Yhteystiedot。

Yhteyshenkilöt.

Opiskelijoiden oikeusturva-asioista vastaavatOpintoasiainpäälliköt。OpintoasiainpäälliköidenyhteystiedotLöydätTäältä。

Hyylläonlisäksiooma koulutuspoliittinen asiantuntijansa,jolta saat neuvontaa oikeusturva-asioissa。HyynHenkilökunnanYhteystiedotLöydätTäältä。

Opiskelijan Lainopillinen Neuvonta

voit opiskelijana saada leainopillista neuvontaa muissa asioissa seuraavilta tahoilta: