面纱。我的名字是lääketieteen käyttöön - lissisopimus Helsingin yliopistkanssa allekirjoettu

面纱。人工智能:n kehittämän tekoälypohjaisen teknologian avulla sensitiivistä dataa voidaan hyödyntää turvallisesti ja tehokkaasti. Nyt solmittu lisenssisopimus mahdollistaa teknologian jalostamisen asiakkaiden tarpeisiin.

面纱。艾拓täysin致敏性感染的药物。Tekoälypohjaisen teknologian avulla sensitiivistä dataa voidan hyödyntää riskeeraamatta korkeaa tietoturva-astetta, datan laatua tai käytettävyyttä。teknologiaaon haettu patentti。

Merkittava阻塞性睡眠呼吸暂停综合症面纱。人工智能:n teknologiasta on kehitetty Helsingin yliopistossa. Nyt solmitussa lisenssisopimuksessa Helsingin yliopisto myöntää yksinoikeuden VEIL.AI:lle teknologian kaupalliseen käyttöön. VEIL.AI:lla on asiakkuuksia muun muassa johtavien globaalien lääkeyhtiöiden ja sairaaloiden kanssa. Sopimus mahdollistaa uusien asiakkuussuhteiden luomisen ja teknologian jalostamisen asiakkaiden tarpeisiin.

面纱。AI lumassa modernia datankäsittelyä

面纱。人工智能:n teknologia ratkaisee aiempia sensitiivisen datan haasteita. Perinteiset sensitiivisen datan käsittelymetodit toimivat huonosti tilanteissa, joissa data tulee monista lähteistä. Perinteiset menetelmät eivät myöskään tue erityisen hyvin päivittyvää, reaaliaikaista, Real World Data (RWD), kumulatiivista tai ei-rakenteista dataa. Näille menetelmille on myös ominaista, etteivät ne ole säästeliäitä - niissä hävitetään informaatiota enemmän kuin yleensä on tarpeen. Perinteiset datan anonymisointi- ja syntetisointimenetelmät ovat laskennallisesti raskaita ja siten myös hitaita ja kalliita prosesseja. VEIL.AI-teknologian avulla nämä haasteet voidaan merkittävästi selättää.

Teknologian avulla myös tietosuojan kannalta hyvin vaikeiden datatyyppen (RWD, ei-rakenteinen esimerkiksi kuvantamis-, genomi- tai signaalidata, reaaliaikaien tai kumulatiivinen data) käytettävyyttä voidan olennaisesti parantaa。

joulukussa 2019 perustettu面纱。AI Oy on spinout-yhtiö Helsingin yliopiston真主安拉toimivasta FIMM:stä(芬兰分子医学研究所)。

卢myo

10.11.2020 julkaistu artikkeli:面纱。AI mahdollistaa sensitiivisen terveystiedon turvallisen hyödyntämisen

Lisatietoja面纱。AI-ratkaisusta:veil.ai

Lisatietoja antavat:

Helsingin yliopisto:Jari Strandman,toimitusjohtaja, Helsingin innovaatiopvelut Oy
jari.strandman@helsinki.fi

面纱。人工智能:Tuomo Pentikainen, toimitusjohtaja
tuomo.pentikainen@veil.ai