Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankekokonaisuudessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen。汉克托乌特坦赫尔辛伊里皮斯顿库卢图克森阿尔维奥因提克斯库斯HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä。KUPERA tekee yhteistyötä myös useiden eri hankkeiden, verkostojen ja yliopistojen kansa。KUPERA-hankekokonaisuuteen kuuluvat myös täydennyskoulutushankkeet KUKAKI ja KUKAKI II, joissa hyödynnetään KUPERA-tutkimus- ja arviointihankkeessa tuotettua tutkimustietoa ja järjestetään webinaareja kursseja opettajille vuosien 2021 - 2022 aikana。Tervetuloa kehittämään kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta kanssamme。Opetushallitus rahoittaa KUKAKI-hankkeita。

Ajankohtaista

Arviointi ja tutkimus

KUPERA-hankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja totetetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen。Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa。

Materiaali

KUPERA-hankkeessa tuotetaan perusopetukseen suomen kielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia, jossa on erityisesti huomioitu suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet sekä oppimateriaalia kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille。Lisäksi hankkeessa tuotetaan MOOC-verkkokurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä verkkoportaali dialogitaitojen vahvistamiseen。