Tohtorikoulutus
LääketeelisessäTiedekunnassaVoiSuorittaaLääketinTohtorin,HammaslääbeketeenTohtorin,Filosofian Lisensiaatin JA Filosofian Tohtorin TutkinnonSekäPsykologianTutkinnon。
Tavoitteet

Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta voi hakea pääsääntöisesti henkilö, joka on suorittanut lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon。

Jatko-Opintoja Harkitseva OttaaEnsimmäisenäyhteytäTutkijoihinJa Tutkimusryhmiin Sopivan Ohjaajan Ja TutkimusaiheenLöytymiseksi。Tohtorin Tutkinnon Suoritusoikeutta Haetaan Tiedekunnalta,Kun Sopiva Tohtoriohjelma,Ohjaaja(T)JaSeurantaryhmä在Valittu Ja Tutkimussuunnitelma Laadittu。

Tohtorin Tutkinnon Suoritusoikeutta HaetaanSähköiselläbakumakkeellaaava-hakujärjestelmässäikseenilmoitettavana ajankohtana。

Tohtorin Tutkinnon Tavoitteena onPerehdyttäätohtorikourtaytavatieteellisen ajatteluun,Kykyyn Oppia TutkimuksenMenetelmiäjaratkaistatieteellisiäkysymyksiä。

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:

 1. BerehtyySyvällisestiomaanTutkimusalaansa Ja Sen Yhteiskunnalyeen Merkityksen。Saavuttaa Valmiudet TutkimusalansapiirissäitEnäisestijaKriittisestiSoveltaa Tieteellisen TutkimuksenMenetelmiä。罗乌塔蒂蒂伊斯特äToietoa;
 2. 阿曼perehty hyvin alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;时
 3. Saavuttaa Sellaisen Yleisen Tieteenteorian Ja Tutkimusalaansa Liittyvien Moiden TieteNalojen Tuntemuksen,Joka Mahdollistaa Niiden Kehityksen Seuraamisen。

terveyden tutkimuksen tutkijakouru
Tohtorin Tutkinnon Suoritusoikeuden Hakeminen
Vaitoskirja

Oletko乔tohtorikoulutettava吗?

Opiskelijan ohjeet -sivusto在nykyisille ja vanhoille tohtoriopiskelijoille sunnattu palvelu, josta löydät tietoa opintojen rahoituksesta, väitöskirjatutkimuksen tekemisestä sekä kaiken muun tohtorintutkinnon suorittamiseen tarvittavan ohjeistuksen。

Helsingin yliopistossa toimii neljätutkijakoulua。Lääketeeellisentiedekunnan tohtorikourustustapahtuuPääsääntöisestiterveyden tutkimuksen tutkijakouluntohtoriohjelmissa。

Lääketieteellisen tiedekunnan isännöimät ohjelmat:

  Muiden TiedekuntienIsännöimätHojelmat,Joissa VoiSuorittaaLääketeen,Hammaslääbofian,Psykologian Ja Filosofian Tohtorin Tutkinnot:

  LisätietojaTohtoriohjelmaanKuulumisestayliopiston sivulla

  Hakeminen

  Lääketieteellisessä tiedekunnassa hakukierroksia on vuodessa pääsääntöisesti kaksi: yksi keväällä ja yksi syksyllä。Jos harkitset jatko-opintojen aloittamista, tutustu hakuohjeisiin huolellisesti hyvissä加上ennen seuraavan hakukierroksen alkua。Ota yhteyttä siihen tohtoriohjelmaan, jonka opiskelijaksi haluat。Huolella valmisteltu hakemus在ensimmäinen askel kohti tohtorintutkintoa。

  Lisatietoja

  Lisatietoja种子Hakijapalveluistaphd-admissions@helsinki.fi.

  Hakuajat

  Lukuoden 2019-2020 Hakuajat OvatLääketeelisenTiedekunnanNannönöimissätohtoriohjelmissa3.-17.9.2019 JA 4.-18.2.2020。

  Hakemukset Liitteineen TuleeJättääHakuajanPäättymiseenMennessä。HakemuksetLähetetäänkäyttämälläSähköistäBakulomaketta,Joka Surkeutuu HaunViimeisenäPäivänäKLO15.00。

  HUOM。Katso hakuohjeet totororiohjelmien omilta sivuilta。Tutustu myös Helsingin yliopiston sivuihin:“Hakuprosessi pahkinankuoressa”。

  Lisatietoja

  Lisatietoja种子Hakijapalveluistaphd-admissions@helsinki.fi.

  Yleista

  Lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinnot ovat lisensiaattitutkinnon jälkeen suoritettavia jatkotutkintoja, jotka osoittavat kykyä harjoittaa itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä。

  Katsothan tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset ohjelmien omilta sivuilta ja opinto- oppasta(weboodi.)。

  Tavoitteet

  在perehdyttää tohtorikoulutettava tieteellisen tutkimuksen ja lääketieteen tutkimuksen yleisiin ongelmiin ja menetelmiin。

  Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:

  1. Perehtyy syvällisesti阿曼图基mousalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieelisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  2. 阿曼perehty hyvin alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;时
  3. saavuttasellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa littyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen (asetus 794/2004, 5 luku /21§)。

  Rakenne Ja Laajuus.

  Tohtorin tutkininto vastaa laajuudtaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa。图特金图的voidan suorittaa myös osapäivätoimisesti图金图·库斯图·奥普诺诺斯塔,霍塔·奥尔塔瓦yhteensä 40 opintopistettä, ja väitöskirjatyöstä。1.8.2017年1月8日,我们将听取30个意见,10个意见,我们将听取10个意见。2017年8月1日jälkeen图坦卡蒙的法律文书。

  Tieteenalaopinnot ja tutkimustiikka, 30号

  Tavoithintjen在SyvällinenPerehtyminenOman Tutkimusalan Tietoihin Ja Tutkimusmenetelmiin,SekätutkimusalankehityksenseuraaminenTieteenalaopintoihin Kuuluu Pakollinen Tutkimusetiikan Opintojakso。

  Tieteenalaopintoihin voi sisällyttää kirjatentin。Tieteenalaopinnoiksi voidan hyväksyä ulkomaille tehtyjä tutkijavierailuja ja ulkomaisissa kongresseissa pidettyjä omia esitelmiä ja postereita, joissa tohtorikoulutettava on 1。大2。kirjoittaja。Lisäksi kotimaassa pidettyjä esitelmiä ja postereita sekä sisäisissä, tieteellisissä klinikka- tai laitoskokouksissa pidettyjä esityksiä voidan sisällyttää tieteenalaopintoihin。Edellä mainituista aktiviteeteista myönnettävien opintopisteiden enimmäismäärät määräytyvät tohtoriohjelmakohtaisten vaatimusten mukaisesti。

  我想确认10个op

  在perehdyttää tohtorikoulutettava muun muassa lääketieteen ja hammaslääketieteen yleisiin tutkimusmenetelmiin, tutkimuksen suunnitteluun ja tulosten arviotinin ja jukaisemeen, tieteeliseen kirjoittamiseen sekä tutkimustyön eettisiin perusteisiin。

  我们听valmiustaitojen opinnoissa erityisesti menetelmäkursseja。请听valmiustaitojen opinnoiksi voidan hyväksyä kursseja, jotka sisältävät esimerkiksi tieteenfilosofiaa, etiikkaa, tutkimuksen sunnittelua ja metodologiaa。Lisäksi tieteeliseen kirjoittamiseen, tutkimuksen raportointinin, julkaisemeen ja esittämiseen sekä projektityöskentelyyn liittyvät opinnot ja kurssit soveltuvat yleistustaitojen opinnoiksi。请听valmiustaitojen opintojen sisältö määräytyy tohtoriohjelmakohtaisten vaatimusten mukaisesti。Yleisiin valmiustatoiin ei voi sisällyttää väitöskirjan alaan kuuluvaa koulutusta。

  Koe-eläinkurssi关于pakollinen, mikäli väitöskirjatyöntekijä itse tekee eläinkokeita。

  yleisiin valmiustaitoihin voidaanhyväksyäyliopistopedagiikkaa5 opintopistetta。

  Yleista

  Lääketeellisessätedekunnassavoi filosofian tohtorin tutkinnon suorittaahenkilö,苏式利奈特ylemmänkorkekealulututknonsuomalaisessa korkeakourussa tairavan tutkinnon ulkomaisessa korkeakourussa。

  Katsothan tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset ohjelmien omilta sivuilta ja opinto- oppasta(weboodi.)。

  Tavoitteet

  Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:
  1)PerehtyySyvällisestiomaan Tutkimusalaansa JA Sen Yhteiskunnaliseen MerkitykseenSekäsaavuttaavalmiudetTutkimusalansaPiirissäiteenäisestiJAKriittisestiSoveltaa Tieteellisen TutikimuksenMenetelmiäJALuoda UuttaTieteelläTutoa;
  2) perehty hyvin Oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;时
  3) saavuttaasellaisen和teeteenteorian ja tutkimusalaansa liittyalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen (asetus 794/2004, 5 luku, 21§)。

  Rakenne Ja Laajuus.

  Tohtorin tutkininto vastaa laajuudtaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa。图特金图的voidan suorittaa myös osapäivätoimisestiTutkinto KoostuuVäitöskirjatyöstäJA40 Opintopisteen OpinNoista。1.8.2017年1月8日,我们将听取30个意见,10个意见,我们将听取10个意见。2017年8月1日jälkeen图坦卡蒙的法律文书。

  Tieteenalaopinnot ja tutkimustiikka, 30号

  Tavoithintjen在SyvällinenPerehtyminenOman Tutkimusalan Tietoihin Ja Tutkimusmenetelmiin,SekätutkimusalankehityksenseuraaminenTieteenalaopintoihin Kuuluu Pakollinen Tutkimusetiikan Opintojakso。

  Tieteenalaopintoihin voi sisällyttää kirjatentin。Tieteenalaopinnoiksi voidan hyväksyä ulkomaille tehtyjä tutkijavierailuja ja ulkomaisissa kongresseissa pidettyjä omia esitelmiä ja postereita, joissa tohtorikoulutettava on 1。大2。kirjoittaja。Lisäksi kotimaassa pidettyjä esitelmiä ja postereita sekä sisäisissä, tieteellisissä klinikka- tai laitoskokouksissa pidettyjä esityksiä voidan sisällyttää tieteenalaopintoihin。Edellä mainituista aktiviteeteista myönnettävien opintopisteiden enimmäismäärät määräytyvät tohtoriohjelmakohtaisten vaatimusten mukaisesti。

  我想确认10个op

  在perehdyttää tohtorikoulutettava muun muassa阿曼tieteenalansa yleisiin tutkimusmenetelmiin, tutkimuksen sununnitteluun ja tulosten arviotinin ja julkaisemeen, tieteliseen kirjoittamiseen sekä tutkimustyön eettisiin perusteisiin。

  我们听valmiustaitojen opinnoissa erityisesti menetelmäkursseja。请听valmiustaitojen opinnoiksi voidan hyväksyä kursseja, jotka sisältävät esimerkiksi tieteenfilosofiaa, etiikkaa, tutkimuksen sunnittelua ja metodologiaa。Lisäksi tieteeliseen kirjoittamiseen, tutkimuksen raportointinin, julkaisemeen ja esittämiseen sekä projektityöskentelyyn liittyvät opinnot ja kurssit soveltuvat yleistustaitojen opinnoiksi。请听valmiustaitojen opintojen sisältö määräytyy tohtoriohjelmakohtaisten vaatimusten mukaisesti。Yleisiin valmiustatoiin ei voi sisällyttää väitöskirjan alaan kuuluvaa koulutusta。

  Koe-eläinkurssi关于pakollinen, mikäli väitöskirjatyöntekijä itse tekee eläinkokeita。

  yleisiin valmiustaitoihin voidaanhyväksyäyliopistopedagiikkaa5 opintopistetta。

  Yleista

  LääketeellisessäTiedekunnassaPsykologianTohtorin Tutkinnon VoiSuorittaaPääaineenaPsykologia,Mikäli在Suorittanut Psykologian Maisterin Tutkinnon Tay Psykologian Maisterin Tutkintoon KuuluvatSyventävätIngognotSekäHarjoittelun。

  Katsothan tohtoriohjelmakohtaiset vaatimukset ohjelmien omilta sivuilta ja opinto- oppasta(weboodi.)。

  Tavoitteet

  Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:
  1)PerehtyySyvällisestiomaan Tutkimusalaansa JA Sen Yhteiskunnaliseen MerkitykseenSekäsaavuttaavalmiudetTutkimusalansaPiirissäiteenäisestiJAKriittisestiSoveltaa Tieteellisen TutikimuksenMenetelmiäJALuoda UuttaTieteelläTutoa;
  2) perehty hyvin Oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;时
  3) saavuttaasellaisen和teeteenteorian ja tutkimusalaansa liittyalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen (asetus 794/2004, 5 luku, 21§)。

  Rakenne Ja Laajuus.

  Tohtorin tutkininto vastaa laajuudtaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa。图特金图的voidan suorittaa myös osapäivätoimisesti1.8.2017 voimaan astuvien tutkintovaatimusten mukaisesti tutkininto koostuu väitöskirjatyöstä ja 40 opintopisteen opinnoista。2017年8月1日jälkeen图坦卡蒙的法律文书。

  Tieteenalaopinnot ja tutkimustiikka, 30号

  Tieteenalaopintojen tarkoituksena on tukea väitöskirjatutkimusta ja tohtorikoulutettavan asiantuntemuksen kehitystä。心理学家,menetelmäopinnoista ja väitöskirjatyötä,我也喜欢。Koulutuksen tavoitteena在syvällinen perehtyminen omaan tutkimusalaan sekä alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen, ja siihen suositellaan sisällytettäväksi väitöskirjan alaan liittyviä kotimaisia ja ulkomaisia kongresseja kursseja。Huom: tutkintoon tulee aina sisältyä tutkimusetiikan opintojakso。

  我想确认10个op

  请听valmiustaitojen opinnot和taitoja ja tutkijan一起听itseymmärrystä kehittäviä opintoja。我们都知道这句话的意思。请大家听我们的演讲。Lisäksi tieteeliseen kirjoittamiseen, tutkimuksen raportointiin, julkaisemeen ja esittämiseen liittyvät opinnot ja kurssit soveltuvat koulutukseksi。

  Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on voinut 1.8.2008 lähtien suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon luonnontieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta, johon sisältyy sairaalakemistin tai sairaalamikbiologin koulutus (asetusmuutos 221/1994 14 a§/28.9.2000)。

  Filosofian lisensiaatin tutkinto muodostuu kahdesta pääosasta: tieteellisistä jatko-opinnoista ja lisensiaatintutkimuksesta sekä niiden rinnalla suoritettavasta koulutuksesta。Suoritettavien tieteellisten jatko-opintojen laajuus在60 opintopistettä。

  Filosofian tohtorin tailkinnon suorittaneilta ei vaadita filosofian leisensiaatin tutkintoa osana sairaakemisti- tai mikrogiologikourutusta。NäilleJatkotutknonJo苏联·安妮·安妮·厄里林根Todistus Sairaalakemistin Tai Sairaalamikrobiologin Koulutuksen Suorittamisesta。

  惠RehtorinPäätöksen29.11.2017 Mukaan Sairaala-Alkuisten Koulutusten Nimet Muuttuvat。

  Yliopistolain 1.1.2015 voimaan tullut muutos määrittelee erikoistumiskoulutuksen korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi, jo työelämässä toimineille sunnatuksi ammatillistas kehittymistä ja erikoistumista edistäväksi koulutukseksi, jonka tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla,我希望我们能永远在一起。erikoistumiskoulututkinton的名字是johtavaa koulutusta。Lisensiaatin tutkinnon osana suoritettavasta sairaalakemistin ja sairaalamikbiologin koulutuksesta ei jatkossa voida käyttää erikoistumiskoulutuksen nimeä。Koulutusten nimet ovat jatkossa sairaalakemistin koulutus ja sairaalamikbiologin koulutus。

  Opinto-oikeuden hakeminen

  Jatko-Opintokelpoisuus.

  Sairaalakemistin koulutuksen perusvaatimuksena on ylempi luonnontieteellinen korkeakututkinto tai diplomi-insinöörin tutkinto,加入sisältyy laaja oppimäärä biokemiaa tai kemiaa, tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto。

  sairaalamikbiologin koulutuksen perusvaatimuksena on pääsääntöisesti filosofian maisterin, maa- ja metsätaloustieteiden maisterin tai elintarviketieteiden maisterin (FM, MMM tai ETM) tutkinto pääaineena yleinen mikrobiologia (biotieteellinen tiedekunta, HY) tai mikrobiologia (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, HY)。Tämän lisäksi sellaiselta hakijalta, jolla on biotieteellinen maisterintutkinto pääaineena muu kuin mikrobiologia, tarvitaan syventävät opinnot (ns。Sivulaudatur, 120 op) yleisestä mikrobiologiasta sekä 6 kk:n työharjoittelu mikrobiologian alalla ja lisänäyttö tieteellisestä toiminnasta (erikoistyön lisäksi esim。Osallisuus tieteellisessä artikkelissa tai sivutyön ohjattu täydennys pro graduate -tutkielmaksi)。

  Koulutukseen voi hakea, kun henkilö on suorittanut vaaditun perustutkinnon ja hänet on valittu tai hän on toiminut koulutustoimessa, virassa tai viransijaisuudessa vähintään yhden (1) kuukauden。

  Hakuajat ja menettely

  Käytössä on jatkuva haku。Hakija toimittaa opintotoimiston vaaditut hakuasiakirjat, joissa on FL-tutkinnon ja lisensiaatintutkimuksen ohjaajan ja koulutusohjelman vastuuhenkilön puollot。Opinto-oikeuden myöntämisestä päättää dekaani。

  Valintakriteerit

  • pysyvaismaaraysten edellyttama jatko-opintokelpoisuus
  • Hakija on valittu tai hän on toiminut koulutustoimessa, virassa tai viransijaisuudessa vähintään yhden (1) kuukauden。
  • hyvaksyttava lisensiaatintutkimuksen tutkimussuunnitelma
  • hyväksyttävähenkilökohtainenopintosuunnitelma
  • FL-tutkinnon ja lisensiaatintutkimuksen ohjaajan puolto
  • koulutusohjelman vastuuhenkilon puolto

  Opinnot

  Sairaalamikrobiologikoulutus

  Vastuuhenkilö: dosentti, kliininen opettaja Hanna Jarvahanna.jarva@helsinki.fi

  Sairaalamikrobiologin koulutuksen opinto-opas(kokee erikoistuvia, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2017 alkaen)

  Sairaalamikrobiologin koulutuksen opinto-opas(Koskee Erikoistuvia,Jotka Saavat Opinto-Oikeuden 1.8.2015 Alkaen)

  Sairaalamikrobiologin koulutuksen opinto-opas(kokee erikoistuvia, jotka saavat opinto-oikeuden 2013年8月1日)

  Sairaalakemistikoulutus

  Vastuuhenkilo: dos。kliininen opettaja Päivi Lakkisto,paivi.lakkisto@helsinki.fi

  sairaalakemistin koulutuksen opinto-opas(kokee erikoistuvia, jotka saavat opinto-oikeuden 1.8.2017 alkaen)

  Sairaalakemistin koulutuksen opinto-opas(Koskee Erikoistuvia,Jotka Saavat Opinto-Oikeuden 1.8.2015 Alkaen)

  Sairaalakemistin koulutuksen opinto-opas(kokee erikoistuvia, jotka saavat opinto-oikeuden 2013年8月1日)

  Huom。Osa opinto-oppaiden sisältämistä linkeistä valitettavasti vanhentunut。Alle on listattu päivitetyt linkit。

  koulutussopimus

  Henkilokohtainenkoulutussopimusvoidan solmia, jos koulutettava suorittaa koulutukseen liittyvää palvelua yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa。Koulutusohjelman vastuuhenkilö päättää palvelun hyväksymisestä yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa。Koulutussopimuksen voi toimittaa tiedekunnan opintotoimistoon todistushakemuksen yhteydessä (=valmistumisvaiheessa)。

  Lokikirja

  Sairaalakemistikoulutuksenlokikirja

  Kuulustelut.

  Sairaalakemistin ja sairaalamikrobiologin koulutukseen kuuluu valtakunnallinen pätevyyskuulustelu。Kuulustelu suoritetaan valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhteydessä, ja siihen ilmoittaudutaan sähköisesti viisi viikkoa ennen kuulustelupäivää。Ilmoittautumisohjeet ja -lomake löytyväterikoislaakarikuulusteluakoskevilta sivuiltailmoittautumenenvälittyytiedekuntaan,jossa opinto-oikeus tarkistetaan。SaatVieläSähköpostitsTiedonTenttiinHyväksymisestä。

  Valmistuminen

  我的朋友们,我的朋友们。enen tutkintotodistuksen hakemista jatko-opiskelijan tulee ensin hyväksyttää koulutuksen kokonaisuus。Hakemuksessa hänen tulee eritellä ne palvelussuhteet ja koulutustilaisuudet, jotka esitetään otettavaksi huomioon。Kaikista esitetyistä palveluista ja koulutustilaisuuksista tulee olla todistukset hakemuksen liitteinä。Palvelutodistuksista tulee ilmetä myös kaikki poissaolot ja keskeytykset。

  Kun jatko-opiskelija登录hyväksyttänyt sairaalakemistin tai sairaalamikrobiologin (tai erityispsykologin) koulutuksen kokonaisuuden, voi hän hakea filosofian lisensiaatin tutkintotodisstusta。

  Lisatietoja